ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

Ờ Phong
04/07/21
2617
0

Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA.Trong VBA Excel, mỗi khi bắt lỗi nhập sai dữ liệu, bạn cần hiển thị một thông báo hay một hướng dẫn quy tắc nhập dữ liệu vào trường thông tin đó để người dùng dễ dàng nắm bắt và tương tác. Và để hiển thị thông báo đó, nhưng trong khi bạn VBA EXCEL không hiểu được tiếng việt phải làm như thế nào.

Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA
Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

Nhiều bạn đã có câu hỏi là vì sao không thể gõ được tiếng Việt trong trình soạn thảo VBA. Mục đích của việc gõ tiếng Việt hoặc ký tự Unicode trong trình soạn thảo VBA có thể là output ra 1 thông báo (Message Box) hoặc là điền dữ liệu cho vùng trên bảng tính, hoặc là sử dụng trong giao diện phần mềm nền Excel của các bạn.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Vậy trình soạn thảo VBA có hỗ trợ tiếng Việt hay Unicode không? Câu trả lời là không, Microsoft không hỗ trợ điều này. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể ghi những nội dung tiếng Việt ra các vùng trên bảng tính, vẫn có thể hiển thị tiếng Việt trên message box được, hiện như thế nào thì mời các bạn theo dõi tiếp tục bài viết sau

Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA
Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

I.HƯỚNG DẪN – Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

Bước 1 : Bạn tạo 1 MODEL và coppy toàn bộ code này vào

Function UniVba(TxtUni As String) As String
If TxtUni = "" Then
UniVba = """"""
Else
TxtUni = TxtUni & " "
If AscW(Left(TxtUni, 1)) < 256 Then UniVba = """" For n = 1 To Len(TxtUni) - 1 uni1 = Mid(TxtUni, n, 1) uni2 = AscW(Mid(TxtUni, n + 1, 1)) If AscW(uni1) > 255 And uni2 > 255 Then
UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & "
ElseIf AscW(uni1) > 255 And uni2 < 256 Then
UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & """
ElseIf AscW(uni1) < 256 And uni2 > 255 Then
UniVba = UniVba & uni1 & """ & "
Else
UniVba = UniVba & uni1
End If
Next
If Right(UniVba, 4) = " & """ Then
UniVba = Mid(UniVba, 1, Len(UniVba) - 4)
Else
UniVba = UniVba & """"
End If
End If
End Function

Bước 2 : Bạn ra ngoài trang tính và gõ =UniVBA(  ô chứa tiếng việt )

tieng viet trong vba excel tinvanphong

Bước 3 : bạn coppy kết quả đó vào đoạn code sau , ở đây mình đang sử dụng nút Commandbutton1 để chạy cái thông báo với sự kiện là CLICK

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim TIEUDE, NOIDUNG As String
TIEUDE = "THÔNG BÁO"
NOIDUNG = "Bài vi" & ChrW(7871) & "t hi" & ChrW(7875) & "n th" & ChrW(7883) & " ti" & ChrW(7871) & "ng vi" & ChrW(7879) & "t trong b" & ChrW(7843) & "n thông , th" & ChrW(7921) & "c hi" & ChrW(7879) & "n t" & ChrW(7841) & "i TINVANPHONG.COM"
Application.Assistant.DoAlert TIEUDE, NOIDUNG, msoAlertButtonOK, msoAlertIconCritical, 0, 0, 0
End Sub

TIEUDE : là hiển thị trên cái caption của USERFORM đó
NOIDUNG : bạn có thể coppy nội dung vào đây nhớ là phải có ” và cuối câu có dâu ”
Ngoài ra bạn có thể tham khảo 1 vài Buttons hiển thị dưới đây, để phù hợp hôn trong 1 số trường hợp nhất đinh.

Các tham số sử dụng cho hiển thị Buttons.

 • msoAlertButtonAbortRetryIgnore : [ Abort ] [ Retry ] [ Ignore ]msoAlertButtonOK: [ OK ]
 • msoAlertButtonOKCancel: [ OK ] [ Cancel ]
 • msoAlertButtonRetryCancel : [ Retry ] [ Cancel ]
 • msoAlertButtonYesAllNoCancel: [ Yes ] [ Yes To All ] [ No ] [ Canel ]
 • msoAlertButtonYesNo: [ Yes ] [ No ]
 • msoAlertButtonYesNoCancel: [ Yes ] [ No ] [ Canel ]

Các biểu tượng sử dụng cho hiển thị Buttons.

 • msoAlertIconCritical : Hiển thị icon ❌
 • msoAlertIconInfo : Hiển thị dấu chấm !
 • msoAlertIconNoIcon : Không hiện icon thông báo gì cả
 • msoAlertIconQuery: Hiển thị icon ❔
 • msoAlertIconWarning : Hiển thị icon ⚠

II. DOWN FILE – Hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ DOWN FILE DEMO VỀ FILE 

Kết : Như vậy, mình vừa giới thiệu cho các bạn cách hiển thị tiếng việt với thông báo trong VBA  trong Excel, giúp các bạn , hiển thị thông báo 1 cách khái quát hơn . Bên cạnh đó bạn có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình,  Các bạn có thể tham khảo các bài viết bên dưới nhé.

Coppy các nét vẻ vào trang tính InkPicture

Các điều kiện nút đóng X trong VBA UserForm

Chọn nhiều Control trả về dữ liệu tương ứng trong VBA

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *