ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Bài 16: Hàm đếm trong excel và tính tổng Phần 1- Họ hàm COUNT

admin
16/06/21
1039
2

Muốn làm việc hiệu quả với Excel thì việc biết và sử dụng thành thạo các hàm cơ bản trong Excel là không thể bỏ qua Hàm đếm trong excel . Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh, chính xác và tiện lợi hơn. Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, bạn chỉ việc gọi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với các biểu thức rất nhiều. Các bạn hãy cùng Tin Học Siêu Tốc khám phá họ hàm COUNT trong bài chia sẻ ngày hôm nay nhé!

Hàm đếm trong excel và tính tổng

Hàm đếm trong excel
Hàm đếm trong excel

Bài 16: Họ hàm COUNT

I. Các loại hàm  đếm và ý nghĩa

Trong excel có nhiều cách đếm, việc vận dụng hàm excel nào còn tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn đếm. Dưới đây là danh sách các Hàm đếm trong excel hay sử dụng trong excel:

COUNT: Hàm  đếm các ô có chứa số, ngày tháng, phần trăm.

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng

COUNTBLANK: Hàm  đếm các ô trống

COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện

COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

II. Hàm  đếm COUNT, COUNTA, COUNT BLANK

Cú pháp:

bai-16-phan-1-excel-2019-ham-count
Hàm đếm trong excel

bai-16-phan-1-excel-2019-ham-counta

bai-16-phan-1-excel-2019-ham-countblank

Trong đó:

value1, value2, … : với Excel 2007+, có thể có tối đa 255 đối số, còn với Excel 2003 về trước, con số này là 30.

Range: vùng dữ liệu cần đếm

Lưu ý:

Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không được đếm.

Nếu đối số là mảng, hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng. Ví dụ, =COUNT({1;2;”TXD”;TRUE}) -> 2

Nếu cần đếm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm COUNTA, với cùng cú pháp.

Các ô có chứa công thức trả về là một chuỗi rỗng (“”) cũng được hàm COUNTBLANK đếm như các ô rỗng bình thường. Nhưng với các ô có chứa giá trị =0 sẽ không được đếm.

Ví dụ:

bai-16-phan-1-excel-2019-vi-du-muc-2
Bài 16:Hàm đếm trong excel

III. Hàm COUNTIF

Công dụng: Đếm số lượng các ô trong vùng thỏa một điều kiện cho trước.

Cú pháp:

Hàm đếm trong excel
Hàm đếm trong excel

Trong đó:

Range: vùng dữ liệu cần đếm

Criteria: Điều kiện để đếm. VD: “TXD”; “>50”; 75; …

Lưu ý:

– Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự. Để tìm điều kiện là những dấu ? hoặc * thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *

– Hàm COUNTIF không phân biệt điều kiện chữ hoa hay chữ thường.

Ví dụ:

ham-dem-countif-excel-2019-vi-du Hàm đếm trong excel
Bài 16: Hàm  đếm và tính tổng Phần 1- Họ hàm COUNT Hàm đếm trong excel

IV. Hàm COUNTIFS

Công dụng: Đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp:

bai 16 phan 1 excel 2019 ham countifs

Trong đó:

range1, range2, … : Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.

criteria1, criteria2, … : Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm

Lưu ý:

Mỗi ô trong vùng dữ liệu để đếm chỉ được đếm nếu tất cả các điều kiên tương ứng với ô đó đều đúng.

Ví dụ:

Quay trở lại với ví dụ trong phần 3, chúng ta sử dụng hàm COUNTIFS để thực hiện đếm các giá trị sau:

Có bao nhiêu thực phẩm bắt đầu bằng chữ “T” với số lượng >10

=COUNTIFS(A2:A7,”T*”,B2:B7,”>10″)->KQ:1

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng họ hàm COUNT trong Excel để các bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê dữ liệu. Các hàm COUNT này cũng thường được kết hợp với các hàm khác để xử lý công việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Xem thêm :

Theo : https://www.tuhocexcel.net/

Bình chọn bài viết

2 thoughts on “Bài 16: Hàm đếm trong excel và tính tổng Phần 1- Họ hàm COUNT

  1. Pingback: Hàm đếm và tính tổng hàm SUM AVERAGE MIN MAX Excel 2019

  2. Pingback: Cho phép nhập liệu số trong TEXTBOX 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *