ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Cách sử dụng hàm textjoin trong excel

Bigcat
02/07/21
1512
0

Các bạn đã biết cách sử dụng hàm Textjoin trong Excel chưa?. Nếu bạn nào chưa biết thì hãy theo dõi bài viết này nhé. Hàm TEXTJOIN là hàm kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và hoặc chuỗi và bao gồm dấu tách bạn chỉ định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ ghép nối hiệu quả các phạm vi.

Cách sử dụng hàm Textjoin trong excel

Cach su dung ham textjoin trong

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

I.Cú pháp và những chú ý của hàm TEXTJOIN

1.Cú pháp

=TEXTJOIN(dấu phân cách, ignore_empty, text1, [text2], …)

Trong đó các đối số có ý nghĩa:

  • [delimiter] -Chuỗi văn bản, trống hoặc một hoặc nhiều ký tự được bao quanh bởi dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến chuỗi văn bản hợp lệ. Nếu một số được cung cấp, nó sẽ được coi là văn bản.
  • [Ignore_empty] – Giá trị logic tùy chọn, xác định xem các ô trống có bị bỏ qua hay không. Nếu bỏ qua, hàm sử dụng giá trị mặc định TRUE (bỏ qua ô trống).
  • Text1, [text2], … – Một hoặc nhiều chuỗi văn bản (hoặc mảng của chuỗi văn bản), mà bạn muốn kết hợp với nhau.

2.Chú ý

Nếu trong quá trình sử dụng hàm Textjoin, bạn nhận được thông báo lỗi có thể là do:

  • Các mục văn bản bổ sung sẽ được nối. Có thể có tối đa 252 đối số văn bản cho các mục văn bản, bao gồm text1. Mỗi chuỗi có thể là một chuỗi văn bản hoặc mảng chuỗi, chẳng hạn như một phạm vi ô.

Ví dụ: =TEXTJOIN(” “,TRUE, “The”, “sun”, “will”, “come”, “up”, “tomorrow.”) sẽ trở lại Mặt trời sẽ mọc vào ngày mai.

  • Nếu chuỗi kết quả vượt quá 32767 ký tự (giới hạn ô), TEXTJOIN trả về giá trị #VALUE! lỗi.

II.Các ví dụ về hàm TEXTJOIN

1.Ví dụ 1:

Với hàm TEXTJOIN, bạn chỉ định dấu phân cách chỉ một lần trong đối số đầu tiên và cung cấp một phạm vi ô cho đối số thứ ba:

=TEXTJOIN(“, “, TRUE, A2:C2)

Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel

Để hiểu rõ hơn tất cả các ưu điểm của TEXTJOIN, chúng ta hãy xem cách sử dụng chức năng trong các tình huống thực tế.

2.Ví dụ 2:

Chuyển đổi cột thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy

Khi bạn đang tìm cách ghép một danh sách dọc, ngăn cách các giá trị bằng dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc bất kỳ dấu phân cách nào khác, TEXTJOIN là hàm phù hợp để sử dụng.

Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel

3.Ví dụ 3:

Nối các văn bản bằng dấu phẩy bỏ qua các ô trống

Chúng ta có 1 bảng dữ liệu như bên dưới.

Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
  1. . Chọn một ô trống (F3), sao chép công thức bên dưới vào đó để nhận kết quả.
    =TEXTJOIN(“, “,TRUE,B3:E3)
  2. Giữ ô kết quả chọn và kéo Điền vào Xử lýđể áp dụng công thức cho các ô khác.
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel

4.Ví dụ 4:

Nối các văn bản bằng dấu phẩy bao gồm các ô trống.

Cho 1 bảng dữ liệu như bên dưới.

Chọn một ô trống, sao chép công thức bên dưới vào đó, sau đó kéo Fill Handle để áp dụng công thức cho các ô khác, để nhận tất cả các văn bản được nối bao gồm cả các ô trống. Xem ảnh bên dưới:

=TEXTJOIN(“, “,FALSE,B3:E3)

Cách sử dụng hàm textjoin trong excel
Cách sử dụng hàm textjoin trong excel

Như vậy, mình vừa giới thiệu cho các bạn hàm TEXTJOIN trong Excel, giúp các bạn xử lý chuỗi ký tự chính xác và nhanh chóng hơn. Bên cạnh hàm TEXTJOIN, thì vẫn còn một số hàm khác cũng hỗ trợ xử lý chuỗi ký tự nhưng có ứng dụng khác nhau như hàm CONCATENATE. Các bạn có thể tham khảo các bài viết bên dưới nhé.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CONCATENATE

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *