ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

Bigcat
18/05/21
953
0

Excel là một công cụ phổ biến và hữu ích cho công việc kế toán và làm các báo cáo trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt để hiểu được đặc điểm dữ liệu, dưới đây là những hàm excel thông dụng nhất giúp cách tính toán và lập các báo cáo kế toán thì hầu hết đều phải tìm hiểu trên Excel. Trong bài viết này Tinhocvanphong.com sẽ tổng hợp lại cho các bạn những hàm Excel thường sử dụng.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

1. HÀM COUNTIF

Cú pháp: 

COUNTIF(range, criteria)

Tác dụng: Đếm số lần xuất hiện của 1 nội dung trong 1 vùng

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

VD:

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

2. HÀM VLOOKUP

Cú pháp: 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Tác dụng: Tìm kiếm, tra cứu thông tin có liên quan tới 1 đối tượng trong 1 bảng tính, bảng danh sách.

VD:

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

3. HÀM SUMIF, SUMIFS

Cấu trúc: SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Tác dụng: Tính tổng số phát sinh theo 1 điều kiện

VD:

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

Nâng cao: So với hàm SUM hay hàm SUMIF thì hàm SUMIFS nâng cao hơn và nó giúp bạn nhiều hơn trong việc tính tổng với nhiều điều kiện để bạn có thể giải các bài toán phức tạp hơn trong thực tế.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

4. HÀM TEXT

Cấu trúc: TEXT(value, format_text)

Tác dụng: Trình bày lại 1 giá trị (số hoặc ngày tháng) vào trong 1 đoạn text mà vẫn giữ được định dạng của loại dữ liệu đó.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

5. HÀM IF: If là một trong các hàm excel trong kế toán cần thiết. Hàm If thường trả về giá trị 1 nếu điều kiện là TRUE và trả về giá trị 2 nếu điều kiện là FALSE

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

6. HÀM IFS : Thông thường, cú pháp hàm IFS là:
=IFS([Điều gì đó là True1, Giá trị nếu True1, Điều gì đó là True2, Giá trị nếu True2, Điều gì đó là True3, Giá trị nếu True3)
Lưu ý rằng hàm IFS cho phép bạn kiểm tra tối đa 127 điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích bạn lồng quá nhiều điều kiện với câu lệnh IF hoặc IFS. Điều này là do nhiều điều kiện cần được nhập theo đúng thứ tự và có thể rất khó để xây dựng, kiểm tra và cập nhật.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

Công thức cho các ô A2:A6 là:

 =IFS(A2>89,”A”,A2>79,”B”,A2>69,”C”,A2>59,”D”,TRUE,”F”)Nghĩa là IF(A2 Lớn Hơn 89, thì trả về “A”,
IF A2 Lớn Hơn 79, thì trả về “B” và cứ như vậy và với tất cả các giá trị nhỏ hơn 59, trả về “F”).

7.Hàm MID

Công thức =MID(ô chứ chuỗi cần lấy, vị trí lấy, số ký tự cần lấy). 

Dùng để lấy các ký tự bắt đầu từ đâu (tính từ trái sang). Trong ví dụ này ta lấy 3 ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ 5.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

8.Hàm LEN

Công thức =LEN(ô chứa chuỗi cần đếm).

Nếu bạn muốn đếm tổng số ký tự hay còn gọi là chiều dài chuỗi ký tự trong một ô bao gồm cả chữ cái, chữ số và khoảng trắng, hãy nghĩ đến hàm =LEN.

Ví dụ, để biết được có bao nhiêu ký tự trong ô B4, chỉ cần di chuyển đến một ô khác bất kỳ và gõ vào cú pháp =LEN(B4). Ngay lập tức, Excel sẽ trả về một con số giá trị tổng các ký tự trong ô B4.

TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG
TỔNG HỢP NHỮNG HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi.

Bình chọn bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *