ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

Bigcat
27/06/21
1956
1

Hôm nay, Tinvanphong.com xin gửi đến các bạn, cách dùng hàm UPPER, LOWER, PROPER trong EXCEL. Thuộc trong nhóm hàm văn bản (text functions), thì các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản là những hàm khá cần thiết và thường được sử dụng khi thao tác, xử lý văn bản và chuỗi. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn ba hàm chuyển đổi kiểu chữ: hàm LOWER(), hàm UPPER() và hàm PROPER().Mờ các bạn đón đọc nhé.

Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

HAM LOWER UPPER PROPER

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

I. Cách sử dụng hàm LOWER, cấu trúc

Hàm LOWER trong Excel, chuyển đổi một chuỗi văn bản thành tất cả các chữ cái thường. Số, dấu câu và dấu cách không bị ảnh hưởng.

Cú pháp : =LOWER(text)

text : là chuỗi văn bản mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến một chuỗi văn bản hoặc một chuỗi văn bản

Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL
Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

Ở hình trên ta chuyển từ tInVaNphOng.com thành toàn bộ chứ viết thường là “tinvanphong.com”.

II. Cách sử dụng hàm UPPER, cấu trúc

Hàm UPPER trong Excel, chuyển đổi một chuỗi văn bản thành tất cả các chữ cái viết hoa. Số, dấu câu và dấu cách không bị ảnh hưởng.

Cú pháp : =UPPER(text)

text :là một chuỗi văn bản, các bạn muốn chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu đến chuỗi hoặc một chuỗi. chỉ nhận một đối số, văn bản , có thể là giá trị văn bản hoặc tham chiếu ô. UPPER thay đổi bất kỳ ký tự thường nào trong giá trị văn bản thành chữ hoa. Số, dấu câu và dấu cách không bị ảnh hưởng.

Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL
Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

ở hình trên ta chuyển từ “tInVaNphOng.com 99%” thành toàn bộ chứ viết thường là “TINVANPHONG.COM 99%”.

=UPPER(“tinvanphong”)   : kết quả TINVANPHONG

=UPPER(“abc-xyz”) : Kết quả ABC-XYZ

Ở A1 là ngày 27/6/2021 thì =UPPER(TEXT(A1,”dddd mmmm, yyyy”))  : kết quả : SUNDAY JUNE, 2021

III. Cách sử dụng hàm PROPER và ví dụ

Hàm PROPER trong Excel, viết hoa mỗi từ trong một chuỗi văn bản nhất định. Số, dấu câu và dấu cách không bị ảnh hưởng.

Cú pháp : =PROPER(text)

text : là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Chú ý : Hàm PROPER viết hoa mỗi từ trong một chuỗi văn bản nhất định. Hàm PROPER chỉ nhận một đối số, văn bản, có thể là giá trị văn bản hoặc tham chiếu ô. PROPER đầu tiên viết thường bất kỳ chữ hoa nào, sau đó viết hoa từng từ trong chuỗi văn bản được cung cấp. Số, dấu câu và dấu cách không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, định dạng số bị xóa khỏi các giá trị số được cung cấp trực tiếp cho PROPER.

Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL
Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

Các số hoặc ký tự dấu câu bên trong chuỗi văn bản không bị ảnh hưởng

Nếu một giá trị số được cấp cho PROPER, định dạng số sẽ bị xóa. Ví dụ: nếu ô A1 chứa ngày 27 tháng 6 năm 2021, định dạng ngày sẽ bị mất và PROPER sẽ trả về con số của ngày đó

Kết : Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu và hướng dẫn cho bạn về cách sử dụng của 3  hàm UPPER, LOWER, PROPER  trong Excel. 3 hàm trên rất đơn giản, xong lại được ứng dụng rất nhiều trong việc chuyển đổi văn bản, Hy vọng rằng, bài viết này có thể giúp bạn nâng cao kĩ năng tin học của mình.

Tham khảo thêm các bài viết sau đây.

Sửa lỗi ngày tháng bị đảo ngược trong Excel

Kiểm tra chính tả trong Excel

Bài 18: Hàm LOGIC trong Excel (AND, OR, XOR, NOT) Excel 2019

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Cách dùng hàm UPPER LOWER PROPER trong EXCEL

  1. Pingback: Control trả về dữ liệu tương ứng trong VBA 2021-Control

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *