ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Khóa bài viết : xuất file PDF và chia sẻ

Bài 04: Lưu, xuất file PDF và chia sẻ bảng tính trong Excel 2019

Bất cứ khi nào tạo một bảng tính mới trong Excel, bạn cần phải biết cách lưu để truy cập và chỉnh sửa sau đó. Cũng giống như các phiên bản trước của Excel, bạn có thể lưu các tệp tin cục bộ vào máy tính của mình. Nhưng khác với các phiên bản cũ, Excel 2016 và 2019 còn cho phép bạn lưu một