ĐẶT QUẢNG Ở ĐÂY
LIÊN HỆ : 0988.123.126

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Nếu trước đó bạn có sử dụng dịch vụ Email ở một máy chủ khác như Gmail,Yahoo,..v..v.. và vừa đăng ký dịch vụ Office 365. Bạn có thể tham khảo cách chuyển dữ liệu Email cũ sang máy chủ Office 365 để sử dụng bằng chính công cụ IMAP migration được tích hợp trong trang quản trị Office 365 của bạn.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Điều kiện cần:

  • Bạn phải có mật khẩu địa chỉ mail mà bạn muốn chuyển
  • Bạn cần phải tạo địa chỉ mail trên máy chủ Office 365 của bạn để làm nơi chứa dữ liệu của địa chỉ mail cũ

Bạn có thể tham khảo cách khởi tạo địa chỉ mail Office 365 tại đây

Cách thực hiện chuyển dữ liệu như sau:

Bạn đăng nhập vào trang quản trị https://portal.office.com với tài khoản quản trị Office 365 của bạn

Chọn vào Setup

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Chọn vào Migrations

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Chọn vào Email

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Chọn vào Get started

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Chọn vào Import my email messages

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Chọn vào Other email sources

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Nhập thông tin địa chỉ mail cần chuyển dữ liệu theo bảng thông tin bên dưới và bấm Save

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

IMAP server name: thông tin máy chủ IMAP của hệ thống mail cũ bạn đang sử dụng. Bạn phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ mail để xin thông tin máy chủ này. Một số máy chủ phổ biết như: Gmail,Gsuite-imap.gmail.com, Zohomail-imap.zoho.com, Mắt Bão-proXX.emailserver.vn,…v…v….

LIN HỆ QUẢNG CO TẠI ĐY : 0988 123 126

Email address: địa chỉ mail của bạn muốn chuyển

Password: mật khẩu của địa chỉ mail

Port: 993

Security: SSL

Bạn tìm kiếm địa chỉ mail mà bạn đã khởi tạo trên hệ thống Office 365, nhập thông tin địa chỉ mail cũ tại hai mục Source và Password

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Bấm Start migration để bắt đầu chuyển dữ liệu

Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365
Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang máy chủ Office 365

Quá trình chuyển dữ liệu sẽ được thực hiện tự động và sau khi hoàn tất thì tại ô Status sẽ xuất hiện trạng thái Synced

Sau khi chuyển hoàn tất, bạn có thể chọn Close connection để đóng kết nối và kết thúc quá trình chuyển dữ liệu.

Bạn có thể xem bài viết hướng dẫn liên quan từ chính nhà cung cấp Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/imap-migration-in-the-admin-center

Chúc bạn thao tác thành công.

Bình chọn bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *